گروه صنعتی پارسه سازه

طراحی و اجرای خانه های پیش ساخته SH

گالری پلان ویلا های عرض ۱۶ فوت سری B

 

 

 

 

 

Model Details

PR-1051

Type:Single-Wide
Bedrooms:2
Bathrooms:1
Sq. Ft.:960 
Width:16'
Length:60'
Model #:PR1051
 

 

  

 

Model Details

PR-1052

Type:Single-Wide
Bedrooms:2
Bathrooms:1
Sq. Ft.:960 
Width:16'
Length:60'
Model #:PR1052

 

 

  

 

Model Details

PR-1053

Type:Single-Wide
Bedrooms:3
Bathrooms:1
Sq. Ft.:1,088
Width:16'
Length:68'
Model #:PR1053 

 

 

 

 PR-1053 

 

Model Details

PR-1054

Type:Single-Wide
Bedrooms:3
Bathrooms:1
Sq. Ft.:1,088
Width:16'
Length:68'
Model #:PR1054 

 

 

 

 PR-1054 

 

Model Details

PR-1055

Type:Single-Wide
Bedrooms:3
Bathrooms:2
Sq. Ft.:1,216
Width:16'
Length:76'
Model #:PR1055 

 

 

 PR-1055